Билбордове под наем

 


Разполагаме с 30 билборда в област Силистра. Тук може да намерите снимки с позициите. 

ПОЗИЦИЯ

АДРЕС

ПОСОКА

РАЗМЕР

СНИМКА

ЗАЕТОСТ
бул. "Седми септември" 
ул. "Дръстър"

Страна А
 ДАП - Самолет

3,85m х 2,85m
с капси през 30 см.


СВОБОДЕН


бул. "Седми септември"
ул. "Дръстър"

Страна Б
Самолет - ДАП

3,85m х 2,85m
с капси през 30 см.


СВОБОДЕН

      
2A


ул. "Симеон Велики"

 Страна А
Център - ОМВ 

3,95m х 2,95m
с джобове

 

 

СВОБОДЕНул. "Симеон Велики"

 Страна Б
ОМВ -Център

3,95m х 2,95m
с джобове

 

СВОБОДЕН

  ул. "Ген. Скобелев"
ул. "Цар Шишман"

  Страна А
Ритуална зала–

училище Отец Пайсии


3,95m х 2,95m
с джобове

 

 

СВОБОДЕН

 

  ул. "Ген.Скобелев"
ул. "Цар Шишман" 

Страна Б 
училище Отец Пайсии - Ритуална зала

3,95m х 2,95m
с джобове

 

СВОБОДЕН

 

бул. "Македония"
ул. "Хан Кубрат"

Страна А
Бартимекс – РУ на МВР

3,95m х 2,95m
с джобове

 

СВОБОДЕН 

 4Б

  бул. "Македония"
ул. "Хан Кубрат"

 Страна Б
РУ на МВР  - Бартимекс

 3,95m х 2,95m
с джобове

 

 

СВОБОДЕН

 


ул. "Симеон Велики", кв. 3

Страна А
ОМВ - Автогара

 4,0m х 3,0m 
с джобове

 

СВОБОДЕН


 5Б

 
ул. "Симеон Велики", кв. 3

Страна Б
Автогара - ОМВ 

 4,0m х 3,0m 
с джобове

 

СВОБОДЕН

 


ул. "Добрич"
– Входната артерия от гр. Добрич


Страна А
Добрич - Силистра 


4,0m х 3,0m 
с джобове 

 

 

СВОБОДЕН

 

 6Б

ул. "Добрич" – Входната артерия от гр. Добрич 

Страна Б
Силистра - Добрич 

 4,0m х 3,0m 
с джобове

 

 

СВОБОДЕНпо ул. "Добруджа" 

Страна А
Стара автогара - Център 

  
3,95m х 2,95m
с джобовe

 

 

СВОБОДЕН

 


по ул. "Добруджа" 

Страна Б
Център - Стара автогара

3,95m х 2,95m
с джобовe

 

СВОБОДЕН


Вх. артерия от гр. Русе до разклона на ул. "Тутракан" и бул. "В.Търново" 

Страна А
Айдемир - Силистра 

 4,0m х 3,0m 
с джобове  

 

 

СВОБОДЕН

 8Б

Вх. артерия от гр. Русе до разклона на ул. "Тутракан" и бул. "В.Търново" 

Страна Б
Силистра - Айдемир 

 4,0m х 3,0m 
с джобове  

 

 

СВОБОДЕН


 9А

ул. "Москва"
ул. "Х. Джамджиев"
 

Страна А
Айдемир - Автогара 

3,95m х 2,95m
с джобове 

 

 

СВОБОДЕН


 9Б

ул. "Москва"
ул. "Х. Джамджиев"
 

Страна Б
Автогара - Айдемир 

3,95m х 2,95m
с джобове 

 

 

СВОБОДЕН

10А

ул. "Черно море"
бул. "Македония" 

Страна А
ОМВ - Стара автогара 

3,95m х 2,95m
с джобове 

 

 

СВОБОДЕН

10Б

ул. "Черно море"
бул. "Македония" 

Страна Б
Стара автогара - ОМВ

3,95m х 2,95m
с джобове 

 

 

СВОБОДЕН


11А 


ул. "Добруджа 22"
 

Страна А
Център - Стара автогара


3,95m х 2,95m
с джобове

 

 

СВОБОДЕН


11Б 

ул. "Добружда 22"  

Страна Б
Стара автогара-Център

3,95m х 2,95m
с джобове

 
 

 

СВОБОДЕН

12А 

км. 2 + 400 Дясно 

Страна А
Добрич - Силистра

3,95m х 2,95m
с джобове 

 

 

 СВОБОДЕН

 12Б

км. 2 + 400 Ляво

Страна Б
Силистра  - Добрич

3,95m х 2,95m
с джобове 

 

 

СВОБОДЕН

13А 

км. 3 + 400 Дясно 

Страна А
Добрич - Силистра

3,85m х 2,85m  
с капси през 30 см.
 

 

 

СВОБОДЕН

13Б 

км. 3 + 400 Ляво

Страна Б
Силистра - Добрич  

3,85m х 2,85m  
с капси през 30 см.
  

 

 

СВОБОДЕН

14А 

км. 5 + 000 Дясно

Страна А
Добрич - Силистра

3,85m х 2,85m  
с капси през 30 см.
  

 

 

СВОБОДЕН

14Б 

км. 5 + 000 Ляво

Страна Б
Силистра - Добрич  

3,85m х 2,85m  
с капси през 30 см.
  

 

 

СВОБОДЕН

 15А

км. 2 + 600 Дясно 

Страна А
Добрич - Силистра

3,95m х 2,95m
с джобове  

 

 

СВОБОДЕН

 15Б

км. 2 + 600 Ляво

Страна Б
Силистра - Добрич

3,95m х 2,95m
с джобове  

 

 

 СВОБОДЕН

 

 16А

км. 4 + 850 Дясно 

Страна А
Айдемир - Силистра  

3,85m х 2,85m  
 с капси през 30 см.
   

 

 

СВОБОДЕН

 16Б

км. 4 + 850 Ляво 

Страна Б
Силистра - Айдемир 

3,85m х 2,85m  
с капси през 30 см.
   

 

 

СВОБОДЕН


17А


км. 5 + 100 Дясно

Страна А
Силистра - Айдемир

3,85m х 2,85m
с капси през 30 см.    

 

 

СВОБОДЕН

 17Б

км. 5 + 100 Ляво

Страна Б
Айдемир - Силистра

3,85m х 2,85m  
с капси през 30 см.
    

 

СВОБОДЕН

 18А

км. 5 + 270 Дясно 

Страна А
Айдемир - Силистра   

3,85m х 2,85m  
 с капси през 30 см.
   

 

 

СВОБОДЕН

 18Б

км. 5 + 270 Ляво

Страна Б
Силистра - Айдемир  

3,85m х 2,85m  
 с капси през 30 см.
   

 

 

СВОБОДЕН

 19А

км. 5+ 300 Дясно

Страна А
Силистра - Айдемир 

3,85m х 2,85m  
с капси през 30 см.
    

 

 

СВОБОДЕН

 19Б

км. 5+ 300 Ляво

Страна Б
Айдемир - Силистра

3,85m х 2,85m  
с капси през 30 см.
    

 

 

СВОБОДЕН

 20А

км. 5 + 900 Дясно 

Страна А
Айдемир - Силистра 

3,85m х 2,85m
с капси през 30 см.

 

 

СВОБОДЕН

 20Б

км. 5 + 900 Ляво

Страна Б
Силистра - Айдемир  

3,85m х 2,85m 
с капси през 30 см.
    

 

 

СВОБОДЕН

 21А


км. 6 + 385 Дясно
 

Страна А
Айдемир - Силистра  

3,85m х 2,85m  
с капси през 30 см.
   

 

 

СВОБОДЕН

 21Б

км. 6 + 385 Ляво 

Страна Б
Силистра - Айдемир  

3,85m х 2,85m  
с капси през 30 см.
   

 

 

СВОБОДЕН

 22А

км. 6 + 600 Дясно

Страна А
Силистра - Айдемир  

3,85m х 2,85m  
с капси през 30 см.
    

 

СВОБОДЕН

 22Б

км. 6 + 600 Ляво

Страна Б
Айдемир - Силистра

3,85m х 2,85m  
с капси през 30 см.
    

 

 

СВОБОДЕН

 
23А


км. 10 + 500 Дясно

Страна А
Калипетрово - Силистра

3,85m х 2,85m  
с капси през 30см.

 

 

СВОБОДЕН

23Б

км. 10 + 500 Ляво 

Страна Б
Силистра - Калипетрово

3,85m х 2,85m  
с капси през 30см.

 

 

СВОБОДЕН

 24А

км. 11 + 050 Дясно 

Страна А
Силистра-Калипетрово 

3,85m х 2,85m
с капси през30см.

 

 

СВОБОДЕН

 24Б

км. 11 + 050 Ляво

Страна Б
Калипетрово-Силистра

3,85m х 2,85m
с капси през 30см.

 

 

СВОБОДЕН

 25А

км. 11 + 200 Дясно

Страна А
Калипетрово - Силистра

3,85m х 2,85m
с капси през 30см.

 

 

СВОБОДЕН

  25Б

км. 11 + 200 Ляво

Страна Б
Силистра - Калипетрово

3,85m х 2,85m
с капси през 30см.

 

 

СВОБОДЕН

 26А

км. 11 + 250 Дясно 

 Страна А
Силистра-Калипетрово 

3,85m х 2,85m  
с капси през 30 см.

 

 

СВОБОДЕН

 26Б

км. 11 + 250 Ляво 

Страна Б
Калипетрово-Силистра 

3,85m х 2,85m  
с капси през 30 см.

 

 

СВОБОДЕН

 27А

км. 11 + 950 Дясно 

Страна А
Силистра-Калипетрово

3,85m х 2,85m
с капси през 30 см.

 

 

СВОБОДЕН 

 27Б

км. 11 + 950 Ляво

Страна Б
Калипетрово-Силистра

3,85m х 2,85m  
с капси през 30 см.

 

 

СВОБОДЕН 

 28А

км. 12 + 100 Дясно

Страна А
Шумен - Силистра

3,85m х 2,85m  
с капси през 30 см.

 

 

         СВОБОДЕН 

 

 28Б

км. 12 + 100 Ляво

Страна Б
Силистра - Шумен

3,85m х 2,85m  с капси през 30 см.

 

 

 СВОБОДЕН

 29А

км. 12 + 600 Дясно

Страна А
Силистра - Шумен

3,95m х 2,95m
с джобове

 

           СВОБОДЕН 

 

 29Б

км. 12 + 600 Ляво

Страна Б
Шумен - Силистра

3,95m х 2,95m
с джобове

 

 СВОБОДЕН 

 

 30А

км. 1 +  300 Ляво

/след с. Богданци/

Страна А
Силистра - Русе

3,95m х 2,95m
с джобове

   

         СВОБОДЕН 

 

 30Б

км. 1 + 300 Дясно

/преди с. Богданци/

Страна А
Русе - Силистра

3,95m х 2,95m
с джобове

    СВОБОДЕН   


31А

ПЪТ III - 213
ул. „Тутракан“
След МЕКОМ

Страна А
Силистра - Айдемир

390х290 см
с джобове

 

 
СВОБОДЕН


31Б

ПЪТ III - 213
ул. „Тутракан“
След МЕКОМ

Страна Б
Айдемир - Силистра

390х290 см
с джобове

 


СВОБОДЕН


32А

ПЪТ II - 21
км. 6 + 200 Дясно
срещу ССТ

Страна А
Силистра - Айдемир

395х295 см
с джобове

 


СВОБОДЕН

32Б

ПЪТ II - 21
км. 6 + 200 Дясно
срещу ССТ

Страна Б
Айдемир - Силистра

395х295 см
с джобове

 
СВОБОДЕН 


33А

ПЪТ III - 213
км 5 + 100 Дясно
Срещу Актуал

Страна А
Силистра - Калипетрово

420х220 см
с капси през 30 см

 
СВОБОДЕН


33Б

ПЪТ III - 213
км 5 + 100 Дясно
Срещу Актуал

Страна Б
Калипетрово - Силистра

420х220 см
с капси през 30 см

 
СВОБОДЕН


34А

ПЪТ III - 213
ул. „Никола Вапцаров“
под Русенски Университет

Страна А
Силистра - Айдемир

 390х290 см
с джобове

 
СВОБОДЕН 


34Б

ПЪТ III - 213
ул. „Никола Вапцаров“
под Русенски Университет

Страна Б
Айдемир - Силистра

 390х290 см
с джобове

 
СВОБОДЕН 


35А

ПЪТ II - 21
ул. „Седми септември“ 43
срещу Римската гробница

Страна А
ДАП - Машиностроене

 405х305 см
с джобове

 
СВОБОДЕН 


35Б

ПЪТ II - 21
ул. „Седми септември“ 43
срещу Римската гробница

Страна Б
Машиностроене - ДАП

 405х305 см
с джобове

 
СВОБОДЕН 


36А

ПЪТ III - 213
ул. „Добрич“ 65
преди ОУ „Ив. Вазов“

Страна А
Стара автогара - ДАП

 405х305 см
с капси през 30 см

 
СВОБОДЕН 


36Б

ПЪТ III - 213
ул. „Добрич“ 65
преди ОУ „Ив. Вазов“

Страна Б
ДАП -Стара автогара

 405х305 см
с капси през 30 см

 
СВОБОДЕН